Doklady potřebné  k sepsání žádosti o důchod vdovský a vdovecký

  • občanský průkaz žadatele/ky/
  • oddací list (originál)
  • úmrtní list (originál)
  • důchodová poukázka nebo výměr o důchodu (obou-jak žadatele, tak zemřelého)
  • podrobnější informace Vám poskytnou na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení