Úmrtní list

  • úmrtní list vydává příslušná matrika v místě úmrtí
  • objednavatel má možnost si vyzvednout úmrtní list osobně nebo mu bude doručen poštou