Nárok na placené pracovní volno.

Zemřeli vám manžel, druh nebo dítě, máte zákonné právo na dva dny placeného volna (na zařízení pohřbu) a jeden placený den volna na pohřeb.

Při úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, máte nárok na jeden placený den volna na pohřeb.

Jestliže pohřeb zařizujete, máte nárok ještě na jeden volný den navíc. Totožné podmínky platí u vzdálenějších příbuzných, pokud jste v době úmrtí žili v jedné domácnosti.