Kam odevzdat doklady zemřelého

  • průkaz zdravotní pojištovny - na příslušnou pobočku pojišťovny
  • řidičský průkaz - na obecní úřad s rozšířenou působností
  • cestovní pas - na obecní úřad s rozšířenou působností odbor pasy
  • vojenskou knížku - na obvodní vojenskou správu
  • starobní důchod - místní česká pošta