Při úmrtí doma, mimo zdravotnické zařízení:

 • vždy přivolat lékaře nebo Zdravotnickou záchrannou službu
 • lékař provádějící prohlídku zemřelého vyplní List o prohlídce mrtvého
 • pokud lékař neurčil provedení pitvy, kontaktuje pohřební službu lékař nebo rodina zemřelého
 • v nejbližší době navštivte pohřební službu

  

  Při úmrtí ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení:

 • list o prohlídce zemřelého vystaví službu konající lékař

  Při vyřizování pohřbu přineste s sebou:

 • občanský průkaz zesnulého
 • občanský průkaz objednavatele pohřbu
 • oblečení pro zesnulého
 • fotografie zesnulého k použití na parte nebo k vystavení v obřadní síni

V naší kanceláří obdržíte veškeré další informace o smutečním rozloučení, zpopelnění, pohřbu do země, církevních pohřbech, rozptylu, vsypu a uložení urny.

Vyřídíme za Vás:

 • hudbu
 • květinové dary
 • smuteční oznámení (vytištění přímo v kanceláři na počkání)
 • fotografa
 • řečníka nebo kněze
 • úmrtní list - matriku

Urna je u nás uschována do vyzvednutí zdarma.